ای اهل زمین...

http://parsdown.ir/old/wp-content/uploads/2011/07/25_20090825_1462228163.jpg

 

ای اهل زمین عیدگذشت و خبر از یار نیامد برزخم دل فاطمه غمخوار نیامد.

چند روز دیگرمانده که باناله بگوییم:


ای اهل حرم میرو علمدار نیامد

سقای حسین  سیدو سالار نیامد


التماس دعا

/ 0 نظر / 29 بازدید